Intressant om diamanter

Diamanter värderas utifrån "fyra C", det vill säga:

  • Carat (vikt)
  • Colour (färg)
  • Clarity (klarhet)
  • Cut (slipning)


Carat

När man talar om storleken på en diamant, talat man oftast om hur många carat stenen har. Det är inte en indikation på diamantens storlek utan på dess vikt.

Carat är en viktenhet som används bara för ädelstenar. 1 carat (ct) =0,2 gram.

Ordet carat kommer från ordet Carob (Johannesbrödträd). Förr i tiden använde köpmännen frön från Johannesbrödträdet som motvikt när man vägde diamanter och ett torkat frö motsvarade ungefär 0,2 gram.                                                                

Precis som 1 krona är 100 öre, så delar man upp 1 carat i hundradelar. Tex 50 hundradelar är detsamma som 0,50ct.

Efterson större diamanter är betydligt sällsyntare än små diamanter, så är caratpriserna på de större diamanterna högre. Det betyder att tex 1st 1,0ct är dyrare än 10st 0,10ct = (1,0) diamanter. 

Två diamanter med samma caratvikt kan ha olika diameter. Det beror på att de har slipats olika. Den ena kan vara högre medan den andra kan vara bredare men de har ändå samma vikt. Man ska därför inte bara stirra sig blind på caratvikten när man tex köper ett par örhängen.

Colour (färg)

Färggraderingen på en diamant avser faktiskt avsaknaden av färg. När man talar om färgen på en diamant är det vanligtvis på en skala från färglös till gul men den kan också skifta mot brunt eller grått. Desto vitare diamant, desto mer sällsynt och ju mer sällsynt, desto högre värde. 

Även om vi tycker att diamanten ser genomskinlig ut har den oftast en liten färgton. Detta kommer sig av att diamantens kristallnät innehåller andra grundämnen som tex kväve, mangan eller bor. 

Den vanligaste skalan för att gradera färgen går från D till Z, där D är den bästa graderingen.

D, E, F – färglösa

G, H, I, J – nära färglösa

K, L, M – lätt gula

N, O, P, Q – ljusgula

S, T, U, V, W, X, Y, Z – gula

 

Färgade diamanter – Diamanter finns också I en rad andra färger, tex rosa, gröna, blå och röda. Dessa kallas ”fancy diamonds” och är mycket sällsynta. Endast ett mindre antal hittas och kommer ut på marknaden varje år och är i jämförelse med vita diamanter betydligt dyrare. De flesta färgade diamanter på marknaden är dock behandlade (treated diamonds). I dessa har man bestrålat vita diamanter för att få fram en viss färg. Priset på behandlade diamanter är betydligt lägre än på naturligt färgade diamanter.

Flourescens  - Flourescens är hur en diamant ser ut när den blir belyst med ultraviolett ljus. Om flourescensens betydelse för diamantens utseende, verkar det finnas två läger. Ena sidan menar att större diamanter kan upplevas lite mjölkiga medan den andra sidan tycker att diamanten upplevs lite vitare med högre flourescens. Det har gjorts undersökningar där olika grupper har fått titta på tusentals diamanter och undersökningen visar tydligt att det inte finns något samband med hur en diamant upplevs och dess eventuella flourescens. Diamanter med någon grad av flourescens har ett något lägre pris. 

 

Clarity (klarhet)

När diamanter skapas långt ner i marken under extremt tryck och hög värme kan ojämnheter i kristallens struktur uppstå och mineraler fastna inuti i stenen. Dessa så kallade inneslutningar kan visas i form av mörka fläckar, sprickor, vita slöjor osv. Vanligt förekommande är mörka fläckar, ofta i form av andra mineraler. Storleken på dessa inneslutningar och orenheter avgör en diamants klarhetsgrad, ju färre och mindre desto sällsyntare och kostsammare sten. Varje diamant är unik. Man bedömer diamanten i 10 gångers förstoring med lupp eller mikroskop. Rätt ljus, ett tränat öga och utbildning krävs. Man bedömer sedan antal, storlek placering, typ och färg på inneslutningarna. Utifrån vad man då ser klassificeras diamanten efter tabeller och en internationell skala. 


Cut (slipning)

När man talar om en diamants slipning är det inte formen man talar om (rund, fyrkantig, oval osv) utan det är proportion,  symmetri och polish. Det är det som avgör hur ljuset reflekteras och återges i fasetterna och är enligt oss en viktig parameter att hålla koll på när du köper din diamant.                                                                                                                                                   

En diamant med dålig slipning kommer att upplevas som livlös även om färgen och klarheten är bra. Däremot om diamanten är bra slipad så kommer ljuset att reflekteras och återge ett maximalt glitter. 

Förutom att försöka få diamanten att återreflektera så mycket ljus det bara går, kan man också med rätt slipning få en sten att upplevas som större än vad den egentligen är.

Om diamanten är för grund försvinner ljuset genom stenen och om den är för djup skickas ljuset ut åt sidan. Men med en perfekt slipning skickas ljuset tillbaka till betraktaren och det är därför proportionerna är så viktiga på en diamant.